Medewerkers

Drs. Ahmed Hamdi

Functie: Senior onderzoeker
E-mail: ahamdi@verwey-jonker.nl

Onderzoeksthema's: Diversiteit, LokaalSociaalDomein, Zorg

Expertise: Maatschappelijk rendement/MKBA

Drs. Ahmed Hamdi heeft internationale economie en economische geografie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Hij is sinds 2016 in dienst bij het Verwey-Jonker Instituut als senior onderzoeker en projectleider. Daarvoor was hij werkzaam bij Ecorys (economisch onderzoek) en Mex-it intercultureel management. Ahmed is gespecialiseerd in maatschappelijk rendementsanalyses, evaluaties en maatschappelijke business cases. Hij legt zich vooral toe op vraagstukken over de meerwaarde en verbeteringsmogelijkheden van (nieuwe) aanpakken en interventies. Hierbij hanteert Ahmed onder meer instrumenten als de MKBA, de Effectencalculator en de EffectenArena. Hij geeft ook trainingen in het gebruik van deze instrumenten en een verzorgt regelmatig presentaties en workshops.

Ahmed heeft uitgebreide ervaring met een breed aantal thema’s binnen het sociaal domein, waaronder zorg- en welzijn, arbeidsmarkt, onderwijs, immigratie en integratie en diversiteit. Voorbeelden van studies zijn onder meer evaluaties en maatschappelijke business cases van wijkteams in Rotterdam en Utrecht en de verkenning voor het ministerie van BZK naar de opbrengstpotentie van het verminderen van knelpunten in de hulpverlening. Daarnaast heeft Ahmed een groot aantal MKBA en rendementsanalyses uitgevoerd op vele sociale thema’s. Onder andere voor Playing for Success (buitenschoolse ondersteuning basisschoolleerlingen), Perspectiefbanen (re-integratie instrumentarium in Amsterdam), Motto Rotterdam (inzet vrijwilligers in de ouderenzorg), het 3O concept van Jade zorggroep (opvang minderjarige asielzoekers), Buurtpraktijkteams Amsterdam-West (veiligheid) en gendergelijkheid in de gezondheidszorg (diversiteit). Andere recente studies zijn onder meer de evaluatie van Bureau Frontlijn in Rotterdam, een businesscase voor LHBTI beleid voor bedrijven en een studie naar de sociale inclusie van EU arbeidsmigranten in Rotterdam.

Publicaties

Extra publicaties

2013 Meere, F. de, Deuten, J., & Hamdi, A. (2013, 10 september). Waarom zouden wijkteams beter en goedkoper zijn? Sociale Vraagstukken.