Pedagogisch kwaliteitskader moskeeonderwijs

PublicatiesGepubliceerd op: 03-06-22
Voor veel islamitische ouders is het van belang dat hun kinderen kennis opdoen over hun geloof en zich religieus vormen. Een groot deel van de islamitische kinderen in Nederland in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar volgt daarom wekelijks informeel onderwijs bij moskeeën. KIS ontwikkelde een handreiking voor moskeebesturen om zelf te werken aan de doorontwikkeling van hun onderwijs.<\h5>

De lessen die kinderen volgen in de moskee hebben een vormende invloed en worden verzorgd door vrijwilligers die daarmee medeopvoeders zijn. De pedagogische kwaliteit van deze lessen is de afgelopen jaren in het algemeen sterk verbeterd. Wel is er nog een groot verschil met wat de kinderen in het reguliere onderwijs gewend zijn. Ook is aandacht voor de Nederlandse context en de relatie tussen de verschillende leefwerelden van jongeren veelal nog gering in de lessen. Er is dan ook een blijvende behoefte bij ouders, moskeeorganisaties en breder in de samenleving aan verdere ontwikkeling.

Dit is de reden voor KIS om in samenwerking met meerdere islamitische organisaties en experts een Pedagogisch kwaliteitskader moskeeonderwijs te ontwikkelen. Met dit kader kunnen moskeebesturen zelf werken aan de doorontwikkeling van hun onderwijs, waarbij zij zelf alle inhoudelijke keuzes maken. Het is nadrukkelijk geen blauwdruk maar een hulpmiddel dat een basis biedt voor het opzetten van een ontwikkelproces.

Zie ook deze video over het kwaliteitskader.

Download hieronder het kwaliteitskader en een powerpoint aan de hand waarvan je het hoe en waarom van het kwaliteitskader kan uitleggen.

ISBN 978-94-6409-160-1
17 pag.
2022

Download via www.kis.nl

Met medewerking van

  • Asma ClaassenIslam-Wise
  • Hassan BarzizaouaLisaan

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: