Particuliere opvang Oekraïense ontheemden in Rotterdam

Onderzoeksrapport over de ervaringen van gasthuishoudens en Oekraïense gasten
PublicatiesGepubliceerd op: 07-06-23
Met de uitbraak van de oorlog in Oekraïne zijn er meer dan 87,500 ontheemden naar Nederland gevlucht. Een groot aantal van hen heeft onderdak gevonden bij Nederlandse gezinnen. De gemeente Rotterdam was positief verrast dat meer dan 600 Rotterdamse huishoudens het afgelopen jaar uit eigen beweging circa 1350 à 1400 Oekraïense gasten hebben opgevangen. Hoewel men er ervan uitging dat de opvang van tijdelijke aard zou zijn, zijn we ruim een jaar verder. De gemeente heeft daarom het Verwey-Jonker Instituut en OPORA Foundation gevraagd om onderzoek te doen naar hoe Oekraïense gasten en gasthuishoudens de particuliere opvang ervaren hebben, welke steun en/of informatie zij nodig hebben, en wat hun perspectief is op de toekomst.

Om dit te onderzoeken hebben we enquêtes afgenomen onder respectievelijk 79 gasthuishoudens en 78 Oekraïense gasten tussen 20 februari en 15 maart 2023. We brachten ervaringen, verwachtingen en motivaties van gasthuishoudens en Oekraïense gasten in kaart. Ook gaan we in op welke rol particuliere opvang kan spelen op de langere termijn.

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: