Beleid gaat uiteindelijk altijd om mensen. Ik vind het belangrijk om een goed beeld te krijgen van wat er speelt. Dat doe ik door niet alleen in gesprek te gaan met stakeholders maar ook met de mensen zelf. Het is uiteindelijk belangrijk om te weten wat ieders visie is en hoe beleid ervaren wordt om tot een goed advies te komen.

Tamara A. Kool
Bij het Verwey-Jonker Instituut doe ik onderzoek op het gebied van inburgering en integratie van vluchtelingen. Ik houd me bezig met hoe beleid asielzoekers en vluchtelingen kan ondersteunen in niet alleen het opbouwen van een menswaardig bestaan, maar ook in het staan in hun eigen kracht en talenten en het maken van hun eigen keuzes. Door mijn expertise op arbeidsparticipatie, armoede, sociale zekerheid en economische empowerment van vrouwen, weet ik een holistische lens toe te passen in mijn onderzoek.

Voorheen heb ik veel op internationale onderwerpen gewerkt. Mijn PhD ging over de rol van vluchtelingen-gerelateerd beleid op de arbeidsmarktparticipatie van Syrische en Palestijnse vluchtelingen in Jordanië. Daarnaast heb ik aan projecten rondom sociale zekerheid en vluchtelingen gewerkt. Daarbij werk ik vooral op beleidsrelevant onderzoek.

Het is interessant om mijn blik nu op Nederland te richten. Sinds februari 2023 ben ik werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut. Hier draag ik onder meer bij aan projecten over de  Particuliere Opvang van Oekraïners en leid ik het project Monitor Gemeentelijk Beleid Arbeidstoeleiding Statushouders.

Neem met mij contact op bij vraagstukken over inburgering, integratie, armoede, sociale zekerheid en sociale inclusie. Ik ben getraind in zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodieken.

Dr. Tamara A. Kool

Medior onderzoeker

Externe publicaties

Peer-Reviewed Journals

Boeken en hoofdstukken

Working Papers

Beleidsrapporten

Blogs en opiniestukken (selectie)

 • 2022 Kool, T.A., 2022. Resilience in Times of Forced Displacement: The Interlinkage between Social Protection and Right to Work. Maastricht Observatory on Resilient, Responsible, and Sustainable Enterprise and Economy. Maastricht University.
 • 2022 Kool, T.A., 2022. Promotiebespreking: Tamara A. Kool. ESB, 107(4809), 19 mei 2022, p. 195.
 • 2020 Köhler, G., Gasper, D., Jolly, R., Kool, T.A., and M. Simane. 2020. Shake and Stir: Adding a Human Security Lens to the 2030 Agenda for Sustainable Development. UNRISD.
 • 2019 Nimeh, Z., Kool, T.A., Iacoella, F., and A. Hunns. 2019. Emergency evolution: A process framework for humanitarian social protection. UNU-MERIT.
 • 2019 Kool, T.A. 2019. Global Compact on Refugees: Breaking New Ground or Going Around in Circles? UNU-MERIT.
 • 2018 Nimeh, Z., Kool, T.A., Iacoella, F., and A. Hunns. 2018. Beyond moral obligations: from theories to practical solutions. UNU-MERIT.
 • 2018 Nimeh, Z., Kool, T.A., Iacoella, F., and A. Hunns. 2018. Why give social protection to protracted refugees? Time to refocus responsibilities and moral obligations. UNU-MERIT.
 • 2018 Nimeh, Z., Kool, T.A., Iacoella, F., and A. Hunns. 2018. Rethinking Humanitarian Aid: A call for Humanitarian Social Protection. UNU-MERIT.
 • 2018 UNU-MERIT. 2018. Social protection: Weakest link or essential ingredient? 70 years of progress on Human Rights. UN.
 • 2018 Nimeh, Z., Kool, T.A., Iacoella, F., and A. Hunns. 2018. Extending social protection coverage to refugees: The golden chance of humanitarian assistance. UNU-MERIT.
 • 2018 Nimeh, Z., Kool, T.A., Iacoella, F., and A. Hunns. 2018. Social Protection and the Bridging of humanitarian-development divide. UNU-MERIT.
 • 2017 Kool, T.A. 2017. Moving to Planet 50-50: a realisable goal or a myth? WO=MEN.
 • 2016 Kool, T.A. 2016. Holding Governments to Account — A New Role for the SDGs. UNU-MERIT.
 • 2015 Kool, T.A, and O. Merkle. 2015. Women, Peace and Security: 15 years since 1325. UNU-MERIT.