Beleid gaat uiteindelijk altijd om mensen. De uitdaging ligt in hoe te zorgen dat een ieder op een gelijkwaardige manier kan meedoen.

Tamara A. Kool
Als medior onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Maatschappelijke Participatie richt ik me op vraagstukken rondom sociale zekerheid, inburgering en participatie van vluchtelingen, en arbeidsparticipatie. Beleid heeft een rol in het ondersteunen van de veerkracht van individuen in de maatschappij. Daarbij kijk ik hoe beleid kan bijdragen aan het opbouwen van bestaanszekerheid van mensen, maar ook hoe het beleid verschillende groepen mensen, waaronder vluchtelingen en vrouwen, kan ondersteunen in het maken van hun eigen keuzes.

De uitdaging ligt in hoe beleid vormgegeven kan worden op een inclusieve manier waarbij iedereen volwaardig mee kan doen. Dit was een rode draad door mijn PhD onderzoek (2022), waarin ik keek naar hoe vluchtelingen-gerelateerd beleid (rondom status, recht tot werk en het wonen in kampen) de arbeidsmarktparticipatie van Syrische en Palestijnse vluchtelingen in Jordanië heeft beïnvloed. Naast mijn PhD heb ik voor diverse internationale organisaties onderzoeksopdrachten gedaan. Zo deed ik onder ander onderzoek naar de toegang van vluchtelingen en platform werkers in de gig economy tot sociale zekerheid, en de rol van sociale verantwoordelijkheid binnen sociale zekerheid.

Bij het Verwey Jonker Instituut werk ik met veel passie op diverse maatschappelijke vraagstukken in Nederland op het gebied van inburgering en participatie van vluchtelingen, en sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Zo werk ik mee aan de jaarlijkse KIS Monitor Arbeidstoeleiding en Inburgering Statushouders en Gezinsmigranten. Ook draag ik bij aan de Evaluatie WGA Uitkering (2019-2023) voor de UWV en de beleidsdoorlichting over verlofregelingen i.s.m. SEOR. Naast onderzoek binnen Nederland, kijk ik over de grenzen heen. Zo heb ik mede  een landenvergelijking gedaan op de vormgeving van het recht op tijdelijke bescherming (met name het recht op werk en het recht tot sociale bijstand) voor Oekraïense vluchtelingen binnen een grotere studie voor Instituut GAK.

Een kritische blik op hoe beleid vormgegeven is en hoe dit de positie van diverse groepen in de maatschappij kan versterken is essentieel om te komen tot een inclusievere samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen. Door mijn interdisciplinaire blik en mijn expertise in zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodieken, draag ik hier graag aan bij.

Neem gerust met mij contact op met vraagstukken rondom inburgering en participatie van vluchtelingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Dr. Tamara A. Kool

Medior onderzoeker

Externe publicaties

Een selectie van relevante studies: