Ouderinitiatieven voor gemengde scholen

Randvoorwaarden, succesfactoren en valkuilen
PublicatiesGepubliceerd op: 15-11-21
In Nederland is er sprake van segregatie in het onderwijs. Dit is op basis van sociaal economische status van de ouders, maar ook segregatie op basis van kleur speelt een rol. Met een ‘ouderinitiatief’ komen ouders in actie om de school van hun kind gemengder te maken. KIS zette randvoorwaarden, succesfactoren en valkuilen voor deze initiatieven op een rij.`

Door een ouderinitiatief brengen ouders kinderen die anders gescheiden opgroeien al op jonge leeftijd bij elkaar, en leggen een basis voor een minder gesegregeerde toekomst. Tenminste, als het initiatief duurzaam blijkt- want dat lukt niet altijd. KIS sprak met betrokkenen rond verschillende ouderinitiatieven op basisscholen.

In het rapport beschrijven we uitgebreid wat wel en niet werkt, en waarom. Voor ouders, scholen en gemeenten maakten we daarnaast een handreiking met praktische tips.

ISBN 978-94-6409-114-4
22 pag.
2021

Download via www.kis.nl

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: