De opvang van Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam

Ervaringen en uitdagingen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-11-22
Wat zijn de eerste ervaringen met de opvang van Oekraïense vluchtelingen? Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht het in Rotterdam. We brachten in kaart wat (ondersteunings)vragen en behoeften zijn. Hoe voorzien gemeente, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven hierin? Of hoe zouden ze dit kunnen doen?

Dit verkennend onderzoek werd uitgevoerd in de periode mei tot eind juli 2022. Het onderzoek is uitgevoerd in Rotterdam, met ruim 2.500 vluchtelingen uit Oekraïne, die zowel door de gemeente, als door particulieren worden opgevangen. Er werden 22 interviews uitgevoerd met betrokkenen vanuit de gemeente, maatschappelijke organisaties, vluchtelingen en gastgezinnen. Daarnaast werd een enquête gehouden onder Oekraïense vluchtelingen die werden opgevangen op cruiseschip De Volendam. Doel van het onderzoek was om zicht te krijgen op de (ondersteunings)vragen en behoeften van de Oekraïners. Daarnaast is er gekeken naar de wijze waarop betrokken lokale stakeholders – gemeente, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven – hierin (kunnen) voorzien.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is in Rotterdam heel snel op gang gekomen. Er is voortgebouwd op de ervaringen en structuren die zijn opgebouwd in de coronacrisis. Daardoor zijn snel veel gemeentelijke opvangplekken gerealiseerd. In Rotterdam worden daarnaast relatief veel van deze groep mensen particulier opgevangen. Er is onder Oekraïners grote waardering en dankbaarheid voor het feit dat men in Rotterdam is opgevangen.

Nederlandse gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het organiseren van opvang en ondersteuningsvoorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen, maar de wijze waarop zij deze taak invullen, is divers. De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gebruikt bij de verdere inrichting van het beleid ten aanzien van deze groep, zowel op het landelijke als het lokale niveau

Lees het artikel ‘Van crisisopvang naar langduriger verblijf’

 

ISBN 978-94-6409-192-2
38
2022

Download via kis

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: