Match tussen zorg aanbod en vraag van Hagenaars met een migratieachtergrond

Verkenning van bereik en aansluiting van de gezondheidszorg in Den Haag
PublicatiesGepubliceerd op: 05-10-17
Specifieke factoren zijn van invloed op de toegankelijkheid en aansluiting van gezondheidzorg, als het gaat om inwoners met een migratieachtergrond. De gemeente Den Haag ontvangt signalen dat de Haagse gezondheidszorg deze inwoners niet voldoende effectief bereikt. Ook zou het aanbod en de werkwijze niet aansluiten op de behoefte en leefwereld van deze groep. Daarnaast is er in deze gemeente een groei van interculturele zorgaanbieders.

Binnen dit verkennende onderzoek is er gesproken met zestig vertegenwoordigers van de grootste migrantgroepen in Den Haag. Turkse-, Marokkaanse-, Surinaamse-, Antilliaanse- en Poolse Nederlanders. Ook zijn er achttien zorgprofessionals bevraagd over de toegankelijkheid en aansluiting van de zorg voor migrantengroepen.

Het rapport schetst het beeld dat er belangrijke mismatches zijn tussen het zorgaanbod en de zorgvraag van migrantengroepen in Den Haag, ondanks het feit dat er ook positieve ervaringen zijn. Waar schuurt het tussen de behoeften van de zorgvrager met een migratieachtergrond en de mogelijkheden van de gezondheidszorg? Hoe ervaren Hagenaars met een migratieachtergrond de zorg en hoe zien zorgprofessionals dit?

De groei van interculturele zorgaanbieders is deels te verklaren vanuit de gesignaleerde mismatches. Vooral wanneer het gaat om het aanbod en de werkwijze van de reguliere zorg. Het rapport biedt bouwstenen voor verbeteringen en doet aanbevelingen voor een dialoog tussen zorgaanbieders en zorgvragers.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: