Levensbeschouwelijke organisaties en de Wmo in Den Haag

Een inventarisatie onder levensbeschouwelijke organisaties en gemeentelijke vertegenwoordigers naar kansen voor samenwerking
PublicatiesGepubliceerd op: 29-05-18
Als multiculturele stad kent Den Haag een verscheidenheid aan levensbeschouwelijke organisaties. Denk aan kerken, moskeeën, tempels, humanistische en boeddhistische organisaties en stichtingen die zich in meer of mindere mate als levensbeschouwelijk (geïnspireerd) presenteren. Deze organisaties staan vaak in contact met moeilijk bereikbare, kwetsbare inwoners. De gemeente Den Haag wil dan ook meer en beter samenwerken met deze levensbeschouwelijke organisaties bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Het Verwey-Jonker Instituut bracht de activiteiten, kennis, behoeften, vragen en uitdagingen van de Haagse levensbeschouwelijke organisaties in kaart, zodat de gemeente meer en betere verbindingen kan leggen met deze organisaties. We voerden gesprekken met vertegenwoordigers van twintig uiteenlopende levensbeschouwelijke organisaties, en met gemeenteambtenaren van verschillende afdelingen. Ook bestudeerden we websites en documenten.

Uit de inventarisatie komen verschillende kansen voor gemeente en levensbeschouwelijke organisaties naar voren om samen de kwetsbare inwoners van Den Haag nog beter te bereiken en te ondersteunen.

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: