Drs. Maarten Davelaar

Drs. Maarten Davelaar

Functie: Senior onderzoeker op projectbasis
E-mail: info@maartendavelaar.nl

Drs. Maarten Davelaar werkt als zelfstandig onderzoeker op projectbasis voor het Verwey-Jonker Instituut. Van 2001 tot 2014 was hij hier in vaste dienst. Opgeleid als politicoloog heeft hij (internationale) ervaring op het gebied van onderzoek naar dak- en thuisloosheid, risicojongeren, participatie en empowerment van kwetsbare burgers en de relatie tussen publieke sector en (levensbeschouwelijke verbanden in) de civil society. Maarten is de drijvende kracht achter de PAja!-methode, ontwikkeld door het Verwey-Jonker Instituut en de Amsterdamse organisatie Volksbond Streetcornerwork. Met PAja! kunnen opvang-, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten hun dienstverlening verbeteren aan de hand van beoordelingen van cliënten zelf.

Maarten participeerde in Europese onderzoeken naar de rol van levensbeschouwelijke organisaties bij het bestrijden van sociale uitsluiting en naar innovatieve projecten voor jongeren zonder werk en/of opleiding. Hij  voerde landelijke en lokale onderzoeken uit naar dak- en thuisloosheid en inloop-, dagbestedings- en participatievoorzieningen voor kwetsbare burgers. Hij is tevens mede-initiatiefnemer en projectleider van de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen. In gemengd wonen-projecten wonen en leven bijvoorbeeld ex- dak- en thuislozen, mensen met psychische kwetsbaarheid, jongeren met een licht verstandelijke beperking, vluchtelingen en andere burgers bij elkaar. Binnen de Ontwikkelwerkplaats kijken bewoners, medewerkers van woningcorporaties, zorg- en opvangorganisaties en onderzoekers samen of en hoe het deze verschillende ‘typen’ bewoners lukt om ‘goede buren’ voor elkaar te zijn.

Eerder was Maarten onder meer werkzaam voor de stichting Samen010 en de Pauluskerk in Rotterdam. Hier was hij verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van (vrijwilligers)projecten en belangenbehartiging voor mensen in de marge van de maatschappij. Daarnaast was en is hij vrijwillig (bestuurlijk) actief voor verschillende initiatieven en organisaties.

Publicaties

Publicaties Maarten Davelaar

https://www.verwey-jonker.nl/doc/medewerkers/Publicaties Maarten Davelaar 1.pdf

programmas

Drs. Maarten Davelaar