Kinderen in Tel Databoek 2014

PublicatiesGepubliceerd op: 13-03-14
Kinderen in Tel bundelt gegevens op landelijk, provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland. Deze vergelijkende informatie is in februari 2006 voor het eerst uitgekomen. Het databoek kwam tot de editie van 2010 jaarlijks uit. Daarna is de keuze gemaakt om eens in de twee jaar de cijfers te presenteren. Dit databoek bevat de gegevens over de jaren 2011 en 2012 voor alle wijken, gemeenten en provincies in Nederland.

In het jaar dat er geen databoek uitkomt, brengt Kinderen in Tel een special uit. In 2013 was dat Kinderen met een handicap in Tel over kinderen met een handicap. Met de uitkomsten op twaalf indicatoren kunnen we de leefsituatie van kinderen in de ene gemeente of provincie (of wijk) vergelijken met een andere.

Het Databoek Kinderen in Tel 2014 laat positieve maar ook negatieve ontwikkelingen zien. Met daarbij de verschillen tussen de leefsituaties van kinderen in de Nederlandse gemeenten. Het Databoek 2014 toont dat in de afgelopen jaren positieve dalende trends te noteren zijn voor jeugdcriminaliteit, tienermoeders en kinderen in jeugdzorg. Maar tegelijkertijd stijgt het aantal kinderen dat in armoede leeft, is het voor jongeren moeilijker om een baan te vinden, en leven er nog steeds veel kinderen in achterstandswijken. Het is daarom van belang de resultaten van dit databoek ter harte te nemen.

Wat Kinderen in Tel uniek maakt, is dat het aanzet tot een discussie tussen belangenbehartigers en beleidsmakers. Het uiteindelijke doel van Kinderen in Tel is de positie van kinderen te verbeteren, in het bijzonder de armste en meest gemarginaliseerde groepen. Kinderen in Tel laat zien dat er in Nederland nog steeds veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar alle betrokkenen – lokale, provinciale en landelijke beleidsmakers – een bijdrage aan kunnen en moeten leveren.

Financiers van Kinderen in Tel zijn:
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Unicef Nederland
Jantje Beton
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Johanna Kinderfonds
Bernard van Leer Foundation

Veel gestelde vragen bij Kinderen in Tel

Zie ook de website van Kinderen in Tel

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: