Kinderen met een handicap in Tel

Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Deze rapportage laat zien hoeveel kinderen met een handicap leven in alle provincies, gemeenten en wijken in Nederland. Daarbij is gekeken naar de soort handicap, de sekse en leeftijd van de kinderen. Ook wordt er een onderbouwde schatting gegeven van het totaal aantal kinderen met een handicap in Nederland.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), het Johanna KinderFonds, het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten en werd gerealiseerd in samenwerking met Defence for Children.

De eerste analyse van kinderen met een handicap werd gepubliceerd in 2009. In dit vervolg is de gegevensverzameling verder verbeterd. Het laat zien hoe men in de loop der tijd tot een betere definiëring van kinderen met een handicap probeert te komen. De rapportage gaat in op de betekenis van de gegevens voor het gemeentelijk en landelijk beleid voor kinderen met een handicap. De tot op wijkniveau beschikbare gegevens maken het mogelijk gerichter beleid te formuleren.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: