Kinderen aan het woord over gezinnen

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Er is veel te zeggen over gezinnen en de opvoeding van tegenwoordig. Publieke beelden over de opvoeding en over het gezinsleven worden vooral gekleurd door de mening of de ervaring van volwassenen. Maar wat vinden kinderen en jongeren eigenlijk zelf van de opvoeding in hun eigen gezin? In dit boek komen ze aan het woord.

Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut ondervroegen in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin kinderen en jongeren over gezinskwesties. Via een landelijke enquête en aan de hand van kring- en chatgesprekken wordt een beeld geschetst van hoe kinderen van 6 tot 18 jaar aankijken tegen de opvoeding in hun gezin, zaken als scheiding of het combineren van werk en gezin en hoe ze later zelf willen opvoeden. Dit onderzoek geeft daarmee via de kinderen een uniek kijkje in de keuken van gezinnen. De uitkomsten zijn relevant voor iedereen die met of voor gezinnen werkt. Bovendien levert deze rapportage ook stof voor de lokale opvoeddebatten die overal in het land worden gehouden (zie www.opvoeddebat.nl

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: