Kansen voor jonge nieuwkomers in Haarlemmermeer

Onderzoek naar een passend onderwijs-, opvang- en jeugdzorg- aanbod
PublicatiesGepubliceerd op: 11-10-23
Gemeente Haarlemmermeer en samenwerkingsverbanden PO en VO willen weten of hun onderwijs-, opvang- en zorgaanbod aansluit op de behoeften en wensen van jonge nieuwkomers van 0-23 jaar. Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van de gemeente een verkennend onderzoek naar hoe het aanbod beter kan aansluiten op de wensen en behoeften van jonge nieuwkomers. De inzichten uit het onderzoek dienen als input voor de oprichting van een expertisecentrum nieuwkomers in de gemeente.

Het onderzoek bestond uit verschillende activiteiten, waaronder deskresearch, een werkbijeenkomst met professionals en interviews en focusgroepen met jonge nieuwkomers en hun ouders/verzorgers. Uit de gesprekken blijkt dat jonge nieuwkomers en hun gezinnen over het algemeen tevreden zijn over het onderwijsaanbod, maar dat er behoefte is aan duidelijkere informatie en een aanspreekpunt met betrekking tot onderwijs, opvang en zorg. Ook zijn er verschillende behoeften rondom onderwijs naar voren gekomen, zoals meer aandacht voor de eigen achtergrond, cultuur en religie, differentiatie en onderwijs op niveau. Daarnaast hebben jonge nieuwkomers ook behoeften op andere domeinen, zoals deelname aan extra curriculaire activiteiten, sociaal contact en informatie over diverse onderwerpen.

Ondanks de beperkte omvang van het onderzoek, bieden de verzamelde perspectieven en ervaringen waardevolle data. Op basis van de bevindingen zijn aanbevelingen geformuleerd voor de verdere ontwikkeling van kansen voor jonge nieuwkomers en het Expertisecentrum nieuwkomers in Haarlemmermeer.

Thema's

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: