Inclusieve zorg

Een verkennend onderzoek naar de ervaringen van zorgprofessionals in het kader van culturele sensitiviteit en de mentale gezondheid van Nederlandse jongeren met een migratieachtergrond
PublicatiesGepubliceerd op: 06-11-23
Zorgprofessionals met of zonder migratieachtergrond verschillen in de mate waarin zij discriminatie erkennen als belangrijke factor in de levens van jongeren met een migratieachtergrond. Ook verschillen zij in de mate waarin zij vinden dat er culturele sensitiviteit nodig is in de mentale gezondheidszorg. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar ervaringen en percepties van zorgprofessionals tegenover migrantenjongeren.

Aan het onderzoek deden 19 zorgverleners en hulpverleners mee. Professionals – zorgverleners en hulpverleners – die zelf een migratieachtergrond hebben, vinden over het algemeen dat er onvoldoende aandacht is voor cultuursensitief werken in de mentale gezondheidszorg. Ook erkennen zij het belang van professionele aandacht voor discriminatie-ervaringen van jongeren met een migratieachtergrond. Professionals die zelf geen migratieachtergrond hebben, lijken hier geen of weinig aandacht voor te hebben. Zij geven ook aan dat zij het eigenlijk nooit over discriminatie hebben met jongeren. Dat zijn bevindingen uit het verkennend onderzoek “Inclusieve zorg” van Verwey-Jonker Instituut.

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: