De impact van de coronapandemie op de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt

Achtergronddocument bij monitor 3
PublicatiesGepubliceerd op: 06-01-22
Samen met SEO Economisch onderzoek brengt het Verwey-Jonker Instituut de impact van de coronapandemie op de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt in kaart. Deze rapportage betreft een tussenmeting en is een update van publicatie van juli 2021.

Het onderzoek laat zien welke groepen jongeren het hardst worden getroffen in de zoektocht naar een baan, welke obstakels zij tegenkomen en welke ondersteuning zij denken nodig te hebben. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, een empirische analyse van CBS Microdata en interviews met werkzoekende jongeren.

Dit tussenrapport laat zien dat de gemiddelde baankansen van jongeren zijn hersteld tot het niveau van voor de pandemie. Tegelijkertijd blijft de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus groot. Vooral de baankansen van hoger opgeleide jongeren zijn toegenomen tijdens de pandemie. Daarnaast is het aantal jongeren dat na afstuderen werkzaam is in een coronagevoelige sector, zoals de horeca, afgenomen.

Uit interviews met jongeren die gedurende de pandemie zijn afgestudeerd of uitgestroomd uit het onderwijs blijkt dat de jongeren die een passende baan hebben gevonden, dat deden via hun eigen bestaande netwerk. Daarnaast maken jongeren niet of nauwelijks gebruik van externe ondersteuning bij het zoeken naar werk, en weten zij ook weinig over het bestaande ondersteuningsaanbod.

Het eindrapport volgt medio 2022.

Onderzoekers

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: