Hoe denken Nederlandse jongeren over hun toekomst?

PublicatiesGepubliceerd op: 16-05-17
Jongeren denken – ongeacht hun etnische achtergrond – opvallend overeenkomstig over hun toekomst en leven in Nederland. Dat blijkt uit ons onderzoek Gedeelde Toekomst.

In dit onderzoek heeft KIS bijna 1000 jongeren, waarvan 40 procent met een migratieachtergrond, gevraagd naar de ideeën die zij hebben over hun eigen toekomst. De meeste jongeren willen vooral graag zekerheid in de toekomst door werk, zelfstandig wonen en een partner. Verreweg de meeste jongeren kiezen voor een toekomst in Nederland en kijken graag positief naar de eigen toekomst.

Voor de overgrote meerderheid van de jongeren ligt deze toekomst in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren met een migratieachtergrond – ondanks het feit dat de helft van hen met discriminatie te maken heeft – toch graag positief naar hun eigen toekomst kijken en over veel zaken tevreden zijn.

ISBN 978-90-5830-808-5
26 pag
2017

Download via KIS

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: