Het verankeren van initiatieven voor aanvullend leren

Afstemming met regulier onderwijs en gemeenten
PublicatiesGepubliceerd op: 24-02-21
De taalachterstand van kinderen met een migratieachtergrond kan worden aangepakt door de inzet van vrijwilligers die met de kinderen aan de slag gaan. De twee projecten die in dit verkennende onderzoek zijn bekeken, laten zien dat de samenwerking met scholen en gemeenten daarbij heel belangrijk is. Hoe leg je met elkaar een stevig fundament onder het project? In deze rapportage staan tips voor projecten, regulier onderwijs en gemeenten.

De (taal)achterstand van kinderen met een migratieachtergrond uit lagere inkomensgroepen rechtvaardigt de aandacht voor aanvullend leren. Deze aanvulling op de reguliere schooltijd kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling kinderen met een migratieachtergrond. De vrijwilliger is een schakel tussen de school – de leraren en mentoren – en de thuissituatie van de leerling. Een goede samenwerking kan het contact tussen de school en thuisomgeving van het kind bevorderen en daarmee de ontwikkelkansen voor het kind vergroten. Ook de afstemming met de gemeente is zinvol, omdat deze de samenwerking tussen een initiatief en bestaande structuren kan verstevigen, en financiering kan verlenen.

26 pag
2021

Download via KIS

Thema's

 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: