Het begint bij de burger

Dilemma's van gemeenten bij initiatieven van burgers in zorg en welzijn - Wmo Instrument 8
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
In de hedendaagse samenleving nemen burgers steeds vaker het initiatief in de openbare ruimte en in het openbare domein. Soms zijn zij ontevreden met het bestaande, nog vaker vinden zij dat de organisatie van zorg en welzijn anders, beter kan – en moet.
Zij verlangen en creëren innovatieve, efficiënte oplossingen op maat. De opkomst van zo veel particuliere initiatieven in het publieke domein werpt vragen op voor gemeenten. Zoals: hoe houdt de gemeente zicht op de kwaliteit van initiatieven, hoe bestendig zijn deze, en is overheidsbemoeienis wenselijk bij initiatieven van burgers? Deze publicatie biedt gemeenten, bestuurders en ambtenaren tips, handvatten en stof tot nadenken. Aan de hand van zes vragen komen dilemma’s en voorbeelden aan bod, met telkens oplossingen die voor deze kwestie zijn gevonden.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: