Grote verschillen in gebruik jeugdzorg naar herkomst

Kennisplatform Inclusief Samenleven analyseert CBS-cijfers 2011-2013
PublicatiesGepubliceerd op: 22-09-15
Hangt het gebruik van de jeugdzorg samen met de herkomst van jeugdigen? Uit dit onderzoek blijkt dat er grote verschillen bestaan. Het is een uitgebreide analyse van de CBS-gegevens over de jaren 2011-2013, inclusief verklaringen voor verschillen in het gebruik van jeugdzorg.

In deze periode was nog sprake van de ‘oude’ jeugdzorg. Sinds 2015 is de Jeugdwet van kracht. In die wet zijn verschillende zorgvormen samengenomen. Deze analyse omvat de volgende vormen van jeugdzorg: ambulante jeugdzorg, dagbehandeling, residentiële jeugdzorg, lvb-zorg en de jeugd-ggz (eerstelijns en tweedelijns). En brengt het gebruik van de volgende groepen in kaart: autochtone jeugdigen, jeugdigen van Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Antilliaanse afkomst, westerse allochtonen, niet-westerse allochtonen.

Zie ook het Kennisplatform Inclusief Samenleven.

ISBN 978-90-5830-688-3
2015

Download via KIS

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: