Groen Verbindt

Het buurtonderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 24-05-19
In 2015 is bij het Oranje Fonds het programma Groen Verbindt gestart: een driejarig programma waarmee het Fonds sociale samenhang, sociale participatie en leefbaarheid in buurten wil versterken.

Via de ondersteuning van buurttuinen (groene, sociale initiatieven) beoogt het Fonds de ontmoeting tussen buurtbewoners onderling te bevorderen. Daarnaast wil het Fonds ook de ontmoeting tussen buurtbewoners en cliënten van instellingen bevorderen om daarmee contact en wederzijds begrip te stimuleren.

Zie ook de andere publicaties over Groen Verbindt:

Onderzoekers

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: