Groen Verbindt zorg en de buurt

Van storming naar performing in een stimuleringsprogramma, 2015-2018
PublicatiesGepubliceerd op: 24-05-19
In 2015 startte het Oranje Fonds het programma Groen Verbindt. Drie jaar lang ondersteunde het Fonds 27 (op het laatst 23) groene en sociale projecten. Deze projecten hadden tot doel om door middel van buurttuinen het contact en de betrokkenheid tussen mensen te stimuleren.

Concreet wilde het Oranje Fonds de volgende twee doelen bereiken:

  • De sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten versterken.
  • De ontmoeting tussen cliënten van instellingen en buurtbewoners bevorderen en daarmee sociale participatie en wederzijds begrip stimuleren.

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde het programma Groen Verbindt tussen 2015 en 2018. In 2017 brachten we een tussenevaluatie uit.
In deze eindrapportage kunnen we stellen dat de doelen die het Oranje Fonds met Groen Verbindt had, zijn bereikt. In het rapport geven we onze evaluatie van de twee gestelde doelen. Ook geven we aan welke onverwachte opbrengsten het programma had, en wat er minder goed ging.

Zie ook de andere publicaties over Groen Verbindt:

Onderzoekers

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: