Groen Verbindt: ontmoeting en sociaal contact in de buurttuin

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 03-11-17

Tussenrapportage over de ontwikkelingen bij de B-projecten in 2016

In 2015 is bij het Oranje Fonds het programma Groen Verbindt gestart. Groen Verbindt is een driejarig programma waarmee het Fonds via buurttuinen sociale samenhang, participatie en leefbaarheid wil versterken. Binnen Groen Verbindt hebben 103 projecten eenmalig een klein bedrag gekregen. Met de ondersteuning van deze groene, sociale initiatieven beoogt het Oranje Fonds de ontmoeting tussen buurtbewoners te bevorderen. In deze rapportage onderzoekt het Verwey-Jonker Instituut of dat gelukt is.

Zie ook:
Groen Verbindt: buurtbewoners en zorgcliënten maken contact via de tuin

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

    Meer over dit thema