Gerichte aandacht voor (sub)groepen van statushouders

Wanneer alleen algemeen beleid niet voldoende is
PublicatiesGepubliceerd op: 23-06-21
De vraag via wat voor beleid doelgroepen met specifieke problemen en behoeftes ondersteund moeten worden speelt al tientallen jaren. In 2011 heeft de overheid expliciet gekozenvoor algemeen beleid, in plaats van doelgroepspecifiek beleid, aldus de integratienota “Integratie, binding, burgerschap”.

In deze publicatie bespreken we hoe gemeenten kunnen bepalen of er aanvullende ondersteuning nodig is voor specifieke (sub) groepen binnen de groep statushouders in de gemeente. Deze publicatie is gebaseerd op een onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving over de integratie en participatie van Eritrese statushouders als casus voor specifieke aanpakken binnen het generieke beleid. Dit onderzoek resulteerde in een Handreiking ‘Aan de slag met Eritrese statushouders in uw gemeente?’ voor gemeenten en hun samenwerkingspartners, die verschillende typen aanpakken, succes- en randvoorwaarden die van belang zijn om de integratiekansen van (Eritrese) nieuwkomers te vergroten beschrijft.

Zie ook:

ISBN 978-94-6409-096-3
6 pag.
2021

Download via www.kis.nl

Onderzoekers

  • Kirsten TinnemansOnderzoeker
  • Jolanda AsmoredjoOnderzoeker

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: