Geloven in samenspraak

Behoefte aan overleg van Haagse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties
PublicatiesGepubliceerd op: 08-01-24
De gemeente Den Haag kent een grote verscheidenheid aan religieuze en levensbeschouwelijke organisaties (lbo’s) die de grote variëteit aan geloofs- en levensbeschouwelijke opvattingen onder haar inwoners weerspiegelt. Leeft bij deze lbo’s de behoefte aan interreligieuze ontmoetings-bijeenkomsten en overleggen, waarin maatschappelijke kwesties gezamenlijk worden besproken? Het Verwey-Jonker Instituut bracht dit, in opdracht van de gemeente Den Haag, in kaart door met de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze organisaties in gesprek te gaan.

Het gros van de gesproken lbo’s heeft inderdaad behoefte aan structurele interreligieuze bijeenkomsten, blijkt uit dit onderzoek. Als het aan de lbo’s ligt, wordt het gezamenlijk aanpakken van lokale maatschappelijke problematiek de voornaamste doelstelling van eventueel toekomstig interreligieus overleg. De respondenten kijken hoofdzakelijk naar de gemeente om het overleg te initiëren en organiseren. Zij zien de gemeente als de ideale partij om alle organisaties bij elkaar te brengen en te houden. Tegelijkertijd geven de organisaties ook aan dat de verstandhouding met de gemeente soms complex is. Als randvoorwaarde voor het succes van eventueel toekomstig interreligieus overleg noemen de organisaties dan ook continuïteit in de visie en het handelen van de gemeente rond interreligieuze ontmoeting in de stad.

Thema's

  • Polarisatie en verbinding

    Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Overig
Deel deze publicatie op: