Gelijke kansen in het onderwijs

Programmeringsstudie voor de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen
PublicatiesGepubliceerd op: 06-09-21
Leerlingen hebben niet allemaal dezelfde kans op een succesvolle schoolloopbaan, ook niet als hun cognitieve capaciteiten hetzelfde zijn. Vooral leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus hebben minder kansen. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in opdracht van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. hoe achterstanden in het onderwijs kunnen worden teruggedrongen. Hoe kunnen we het ideaal van onderwijsgelijkheid op lokaal niveau kunnen ondersteunen?

Om kansengelijkheid te bevorderen, wil het Fonds in de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen  het programma ‘Onderwijsachterstanden bestrijden’ opzetten. Ons verkennende onderzoek, dat als basis dient voor dit programma, bracht in kaart wat bekend is in de wetenschappelijke literatuur over effectieve aanpakken bij het bestrijden van onderwijsachterstanden. Ook onderzochten wij de stand van zaken in de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Ten slotte geven we in het rapport aanbevelingen over de inhoudelijke invulling van het programma. Andere gemeenten of organisaties kunnen ook hun voordeel doen met de informatie en aanbevelingen in dit rapport.

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: