Verkenning (financiële) potentie van stevige lokale teams

PublicatiesGepubliceerd op: 15-11-22
In veel plannen in de jeugdzorg spelen lokale teams (wijkteams, buurtteams of sociale teams) die zelf hulp verlenen een belangrijke rol. Enkele onderzoeken lijken erop te wijzen dat het zelf uitvoeren van ondersteuning financieel voordelig kan zijn. Dit in tegenstelling tot teams die enkel indicaties afgeven en andere partijen inschakelen voor de hulpverlening.

Reden voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om KPMG en het Verwey-Jonker Instituut opdracht te geven tot een onderzoek naar de mogelijke (financiële) potentie van lokale teams die zelf hulp verlenen aan jeugdigen en ouders.

In het rapport zetten we uiteen wat de (financiële) potentie is van lokale teams die al dan niet zelf hulp verlenen. Ook geven we aan wat essentiële randvoorwaarden en werkzame elementen zijn om deze (financiële) potentie te realiseren.

Thema's

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: