Effectiever minimabeleid in Amersfoort

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Armoedebestrijding gaat verder dan het ondersteunen van de minima met inkomensregelingen. Het gaat ook om het tegengaan van sociale uitsluiting en het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. De gemeente Amersfoort voert op al deze terreinen een actief beleid en heeft gevraagd om onderzoek naar het effect daarvan. Werkt het huidige minimabeleid positief uit voor de minima in de gemeente? Alleen de direct betrokkenen kunnen hier antwoord op geven.

Deze publicatie geeft weer hoe zij en de intermediaire organisaties het minimabeleid in Amersfoort beoordelen. Gekeken is of inkomensondersteunende maatregelen en de regeling Sociale Participatie al dan niet bijdragen aan meer zelfredzaamheid, zelfstandigheid en participatie. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van andere methoden dan reguliere vragenlijsten of enquêtes, zoals toekomstbeelden door het maken van collages en tekeningen. Daarmee zijn veel ervaringen naar voren gekomen, evenals voorstellen (via interviews met intermediaire organisaties) om het minimabeleid van de gemeente Amersfoort effectiever te maken.

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: