Effectieve omgevingsrelaties

Scholen met een brede pedagogische verantwoordelijkheid
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Samenwerken met partijen rondom het onderwijs wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor het lesgeven, maar ook voor zaken als opvang, veiligheid en burgerschap. In dit casusonderzoek gaat het Verwey-Jonker Instituut in op de relaties die de school onderhoudt met zijn maatschappelijke omgeving. Het onderzoek is gedaan voor de Onderwijsraad. De raad wil de minister van OCW van advies dienen bij de vraag welke acties nodig zijn om de betrokkenheid van de maatschappelijke omgeving bij het primair en voortgezet onderwijs te vergroten.

In de voor dit onderzoek gehouden quickscan zijn twee perspectieven onderscheiden: de kwaliteit van het onderwijs en de medeverantwoordelijkheid van het onderwijs voor de maatschappelijke omgeving. De studie richt zich op de opvattingen van scholen en de omgevende instellingen, de onderwerpen waarop wordt samengewerkt, en op de manier waarop scholen en stakeholders in de omgeving de dialoog voeren.

Met medewerking van

  • Fabian Dekker

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: