Discriminatie op de radar

Onderzoek naar de positie van arbeidsdeskundigen in een inclusieve arbeidsmarkt
PublicatiesGepubliceerd op: 18-09-23
Hebben arbeidsdeskundigen een rol in het signaleren van discriminatie op de werkvloer? Zelf vinden ze van wel, blijkt uit het onderzoek ‘Discriminatie op de radar’, naar de positie van arbeidsdeskundigen in een inclusieve arbeidsmarkt. Arbeidsdeskundigen kunnen zeker van betekenis zijn, maar zijn nu nog onvoldoende voorbereid op deze taak.

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) blijkt onder andere dat arbeidsdeskundigen vaak een blinde vlek hebben voor bewuste en onbewuste vormen van discriminatie. De onderzoekers adviseren de beroepsgroep om te bepalen en vast te leggen wat de rol van de arbeidsdeskundigen is bij het signaleren, ondersteunen en melden bij ervaringen van discriminatie. Op basis daarvan kunnen arbeidsdeskundigen gefaciliteerd worden om deze rol goed in te vullen. Bijvoorbeeld door aandacht voor het onderwerp in de opleiding, bijscholingen en trainingen.

Lees het volledige onderzoeksverslag of download de factsheet waarin de belangrijkste onderzoeksresultaten zijn opgenomen.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: