De invloed van alFitrah op deelnemers en de omgeving

Het buitenperspectief
PublicatiesGepubliceerd op: 27-09-19
In 2016 verrichtte het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van het informeel islamitisch onderwijs van de alFitrah moskee, op basis van interviews met intern betrokkenen. In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het Verwey-Jonker Instituut in 2018/2019 een vervolgstudie uitgevoerd naar de invloed van alFitrah op deelnemers aan de onderwijs- en andere activiteiten van de organisatie en invloed op de omgeving. De nadruk lag hierbij meer op het beeld van buitenstaanders.

Dit rapport biedt, op basis van 50 gesprekken met onder andere ouders van (ex)-leerlingen, (ex)leerlingen, vrijwilligers, scholen, professionals in de wijk en personen uit de islamitische gemeenschap inzicht in de kansen en belemmeringen voor de maatschappelijke participatie van deelnemers, in de samenwerking met andere organisaties en de invloed op de samenleving in Utrecht. Deze tweede studie geeft een kritischer en ook negatiever beeld van de invloed van alFitrah op deelnemers en de omgeving, door onder meer sektarische kenmerken van de organisatie, de bevordering van zelfuitsluiting, en handelen op en deels over de grens van de rechtstaat.

Bekijk hier het persbericht.

Thema's

 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

  Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: