De invloed van alFitrah op deelnemers en de omgeving

Het buitenperspectief
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 27-09-19
In 2016 verrichtte het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van het informeel islamitisch onderwijs van de alFitrah moskee, op basis van interviews met intern betrokkenen. In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het Verwey-Jonker Instituut in 2018/2019 een vervolgstudie uitgevoerd naar de invloed van alFitrah op deelnemers aan de onderwijs- en andere activiteiten van de organisatie en invloed op de omgeving. De nadruk lag hierbij meer op het beeld van buitenstaanders.

 

Dit rapport biedt, op basis van 50 gesprekken met onder andere ouders van (ex)-leerlingen, (ex)leerlingen, vrijwilligers, scholen, professionals in de wijk en personen uit de islamitische gemeenschap inzicht in de kansen en belemmeringen voor de maatschappelijke participatie van deelnemers, in de samenwerking met andere organisaties en de invloed op de samenleving in Utrecht. Deze tweede studie geeft een kritischer en ook negatiever beeld van de invloed van alFitrah op deelnemers en de omgeving, door onder meer sektarische kenmerken van de organisatie, de bevordering van zelfuitsluiting, en handelen op en deels over de grens van de rechtstaat.

 

Bekijk hier het persbericht.

Thema's

Deel deze publicatie op: