Armoede en schulden: op weg naar een integrale aanpak

Verkennend praktijkgericht onderzoek naar de gevolgen voor kinderen/gezinnen en de rol van jeugdprofessionals in de ondersteuning
PublicatiesGepubliceerd op: 20-07-20
De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Utrecht is een samenwerkingsverband tussen kennis-, praktijk- en opleidingsorganisaties en de gemeente Utrecht. Dit rapport is voortgekomen uit de vraagbaakfunctie van de AWTJ Utrecht. Vragen die opkomen bij de partners van de werkplaats kunnen hier worden geadresseerd. Vanuit Lokalis (de buurtteams Jeugd en Gezin), Jeugdgezondheidszorg en Youké (de organisatie voor specialistische jeugdhulp) kwam de volgende praktijkvraag: wat zijn de gevolgen van armoede en schulden bij kinderen en gezinnen en welke rol kunnen jeugdprofessionals hierbij spelen?

Het Verwey-Jonker Instituut heeft samen met het Lectoraat jeugd van Hogeschool Utrecht deze vraag opgepakt en een verkennend onderzoek verricht. Dit rapport is gebaseerd op een beknopt literatuuronderzoek, exploratiegesprekken met drie professionals (teammanager, manager kwaliteit, ontwikkeling en veiligheid en jeugdarts) en diepte-interviews met negen jeugdprofessionals van de eerdergenoemde organisaties.

In dit rapport wordt zicht gegeven op de praktijk. Bijvoorbeeld hoe jeugdprofessionals tijdens hun alledaagse werk in aanraking komen met kinderen en gezinnen die in armoede leven en/of schulden hebben. Ook wordt uitgewerkt wat voor jeugdprofessionals obstakels zijn om armoede en schulden bij kinderen en gezinnen te signaleren en bespreekbaar te maken. De aanbevelingen zijn gericht op het versterken van de rol van jeugdprofessionals in de integrale aanpak van armoede en schulden. Naast verschillende aanbevelingen gericht op de informatievoorziening, het aanbod aan voorzieningen en regelingen worden enkele praktische tips gegeven om het gesprek aan te gaan.

De uitkomsten uit het verkennende onderzoek zijn in eerste instantie bedoeld voor (jeugd)professionals of andere sociaal werkers die in de dagelijkse praktijk werken met kinderen en gezinnen. Maar ook beleidsmakers, adviseurs en wetenschappers kunnen er hun voordeel mee doen.

Met medewerking van

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: