Dr. Marjolein Odekerken

Senior onderzoeker

Mijn kracht ligt bij onderzoek dat diep geworteld is in de praktijk. Onderzoek waarin voldoende ruimte is voor de belevingswereld van de mensen waarover het gaat. Zo schep je mogelijkheden om een diepgaand beeld te krijgen wat de basis vormt voor een effectieve verandering

Marjolein Odekerken
Als onderzoeker richt ik mij vooral op de thema’s armoede en schulden (in relatie tot het brede sociale domein) en ondermijning en criminaliteit. Mijn onderzoeken kenmerken zich door praktijkgerichtheid, een heldere visie en gaan verder dan het louter opleveren van resultaten. Om de belangen van het instituut en haar medewerkers te behartigen ben ik tevens lid van de ondernemingsraad.

In mijn promotieonderzoek kreeg ik van binnenuit zicht op de problematiek van armoede en schulden. Impact genereer je pas echt door al in je onderzoek verschillende perspectieven naar voren te laten komen. Ik kies in mijn onderzoek dan ook voor een zo holistisch mogelijke aanpak. Dan hebben we het over mensen die in armoede leven en/of schulden hebben, schuldeisers maar ook van beleidsmakers. Iedere keer weer is het een zoektocht hoe we met elkaar tot de meest effectieve en duurzame aanpak van de armoede- en schuldenproblematiek komen. Juist door een bottom-up benadering maak je onderscheid en kan je een verandering teweegbrengen.

Ook met mijn andere thema ondermijning, criminaliteit en veiligheid heb ik raakvlakken aangezien het om complexe vraagstukken gaat waarbij ik mijn inhoudelijke kennis kan inzetten. Het geeft mij energie om ingewikkelde en gevoelige onderwerpen nader uit te diepen.

Ben jij op zoek naar een onderzoeker die net dat beetje extra doet om te komen tot de kern, dan weet je mij te vinden!

Externe publicaties

 • 2024  Adang, O., Matthys, J., Lakderveld, J. van, Kuppens, J., Ferwerda, H., Koetsenruiter, C., Abraham, M., Smits, J., Odekerken, M., Dullaart, H. (2024). Feiten, stellingen en vragen over agressie tegen hulpverleners. Taskforce onze hulpverleners veilig.
 • 2024  Odekerken, M. (2024). Jongeren, schulden en criminaliteit. Sociaal bestek 2024, ed. 3.
 • 2023  Odekerken, M. (2023). ‘Als de basis op orde is’, Sociaal bestek 2023, ed. 4.
 • 2021  Sjerps, P.(2021). “Integrale aanpak van de schuldenproblematiek”, interview met Marjolein Odekerken. Zeist: Kerckebosch Uitgeverij.
 • 2021 Odekerken, M.W.A., Stavenuiter, M., & Out, M. (2021). Ervaringsdeskundigheid bij de aanpak van schulden: gaat het werken? Sociaal bestek, ed. 2.
 • 2020  Odekerken, M.W.A. & Bunt, S. (2020). Ervaringsdeskundigen als duizendpoot. Vijf verhalen uit de praktijk, Sociale Vraagstukken.
 • 2019 KBvG. “Reflectie op het gerechtsdeurwaardersambt” interview met Marjolein Odekerken, p. 16). KBvG Jaarverslag 2019
 • 2019. Odekerken, M.W.A. & Brenninkmeijer, A.F.M. (2019). Aanbevelingen voortvloeiend uit het onderzoek Een onveilig klimaat.
 • 2019. Odekerken, M.W.A. & Das, L. (2019). Een onveilig klimaat. Bedreigingen van vrouwelijke journalisten.
 • 2019. Bunt, S. & Odekerken, M.W.A. (2019). Positie van ervaringsdeskundigen armoede nog volop in ontwikkeling, Sociaal Bestek, 4.
 • 2018. Odekerken, M.W.A. (2018). De toegevoegde waarde van de gerechtsdeurwaarder in de praktijk: het oplossen van geschillen en het toewerken naar de-escalatie’, in: S.J.W van der Putten en M.R. van Zanten (red.) Compendium Beslag- en executierecht, Sdu 2018.
 • 2018. Odekerken, M.W.A., (2 juli 2018). Daadkracht nodig voor aanpak bedreigingen persvrijheid, het Parool.
 • 2018. Odekerken, M.W.A., (9 mei 2018). Sociale deurwaarder helpt bij schulden. Sociale Vraagstukken.
 • 2018. Odekerken, M.W.A.., (april 2018). Het incasseren van ongenoegen: een tweegesprek. De Gerechtsdeurwaarder.
 • 2018. Odekerken, M.W.A. (maart 2018). Position paper t.b.v. rondetafelgesprek over de bedreiging en bescherming van journalisten georganiseerd door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Kamerstuk 2018D18386.
 • 2017. Odekerken, M.W.A. (2017). Het incasseren van ongenoegen: deurwaarders en schuldenaren. Amsterdam: Boom Juridische uitgevers.
 • 2017. Odekerken, M.W.A. en Brenninkmeijer, A.F.M. (2017). Een dreigend klimaat.
 • 2013. Bovenkerk F. en Odekerken, M.W.A. (2013). Perskaart? Niets mee te maken. In: Kelk, C., Koenraadt, F., Siegel, D. (Eds.) Veelzijdige gedachten: Liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants. Pompe reeks nr. 75. Den Haag: Boom Lemma.
 • 2011. Bovenkerk, F. en Odekerken, M.W.A. (2011) Rot op met die camera! In: Bovenkerk, F. Een gevoel van dreiging. Criminologische opstellen over terrorisme, radicalisering en de taak van de overheid; 2011.