Als vader je kind opvoeden in de (super)diverse samenleving

Een verkenning
PublicatiesGepubliceerd op: 16-06-23
Vaders met een migratieachtergrond zijn nog weinig in beeld bij opvoedondersteuning. Over hun rol als opvoeders en hun behoeften aan steun is weinig bekend; ook in onderzoek worden ze vaak niet bereikt. In deze verkennende studie laat KIS 35 vaders van verschillende achtergronden aan het woord over hoe zij hun vaderrol zien, over waar ze tegenaan lopen als vader met een migratieachtergrond, en wat hen helpt of zou helpen als vader.

Ook is een literatuuroverzicht gemaakt over wat we al weten. De onderzoekers bepleiten een andere blik op vaders, meer vanuit de definities van goed vaderschap van vaders zelf. Ook gaan ze in op het belang van beleid gericht op het verminderen van segregatie, negatieve beeldvorming en kansenongelijkheid als manier om vaders te bekrachtigen.

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

Deel deze publicatie op: