Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Stagiairs dataverzameling voor landelijk onderzoek naar geweld in gezinnen

Wij zijn op zoek naar stagiair(e)s specifiek woonachtig in de regio’s, Overijssel(Twente, Hengelo), Noord-Holland (Amsterdam) en Groningen die data willen verzamelen voor een landelijk onderzoek naar de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het onderzoek worden honderd gezinnen per regio door middel van een online vragenlijst gevraagd naar onder andere geweld in het gezin, (jeugd)trauma, opvoedondersteuning en kwaliteit van leven.

De gezinnen worden gevolgd gedurende 1,5 jaar, in deze tijd zullen drie meetmomenten plaatsvinden. Gezinnen worden geworven via Veilig Thuis (VT) en via Gecertificeerde Instellingen (GI), verspreid door heel Nederland. Voor de VT regio’s is de nulmeting afgerond en zijn we bezig met de tweede en derde meting. De werving via een aantal GI’s wordt momenteel opgezet. We zoeken stagiairs voor elke regio. Het is mogelijk om per direct te beginnen, maar ook op een ander moment. Het hele jaar zijn er stagiaires nodig, dus geef bij je sollicitatie aan in welke periode je graag stage wilt lopen.

Wat bieden we jou?
• De kans om mee te werken aan een grootschalig onderzoek naar een zeer relevant en actueel onderwerp.
• Training met betrekking tot de achtergrond van het onderzoek en de vaardigheden die nodig zijn.
• Het opdoen van waardevolle ervaring over onderzoek doen in de praktijk.
• Cliëntcontact.
• Werken met een grote dataset (scriptie schrijven is optioneel).
• Uitwerken van een aanvullende opdracht, bijvoorbeeld een literatuursearch of het afnemen van interviews (optioneel).
• Optioneel: contact met GI’s, ervaring opdoen binnen een jeugdbeschermingsinstelling

Wat ga je doen?
Je verzamelt data bij respondenten (volwassenen en kinderen vanaf acht jaar) die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld en gemeld zijn bij VT of een GI. De respondenten die geworven zijn via VT hebben inmiddels aan de eerste meting deelgenomen (sommigen ook al aan de tweede meting). Je benadert deze respondenten vanuit het Verwey-Jonker Instituut voor deelname aan de tweede of derde meting. Een andere mogelijkheid is het werven van nieuwe respondenten via een GI. Daarnaast voer je huisbezoeken uit, waarbij de respondenten via een laptop de vragenlijst in vullen. Jij biedt daarbij de nodige begeleiding aan ouder(s) en eventueel kind(eren). Op basis van een deel van de dataset bestaat de mogelijkheid tot het schrijven van een scriptie. Het onderwerp wordt in overleg bepaald. Daarnaast kan je betrokken worden bij andere onderdelen van het onderzoek.

Wat verwachten we van jou?
We zijn op zoek naar bachelor of masterstudenten die een wetenschappelijke sociale studie volgen, zoals pedagogiek, psychologie of criminologie. Het aantal dagen per week wordt in overleg vastgesteld, de uren kunnen flexibel worden ingevuld (minimaal 8 uur per week). Het onderzoek vindt plaats in verschillende provincies. Dat houdt in dat je veel onderweg bent. Daarom vragen we om een flexibele inzetbaarheid. Het kan daarbij voorkomen dat je ook in de avonduren op pad moet. We zetten ons in om stagiairs te plaatsen in een regio die zo dicht mogelijk bij de woonplaats is.

Interesse?
Heb je interesse? Stuur dan je cv en motivatiebrief (met daarin de periode die je stage zal lopen en of je ook een inhoudelijke opdracht of scriptie zal gaan schrijven) naar onderzoeker Noël Koster via NKoster@verwey-jonker.nl.