Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Vacatures

Het Verwey-Jonker Instituut bestudeert actuele, publieke, sociaal-maatschappelijke onderwerpen. We doen dat voor het openbaar bestuur, voor maatschappelijke organisaties en voor al dan niet georganiseerde burgers. Daarbij laten we ons leiden door een sterk gevoel van maatschappelijke relevantie. Ons onderzoek is integer,  oplossingsgericht en onafhankelijk. Bij het instituut werken ongeveer 60 medewerkers.

Stageplek voor meerdere onderzoeken naar armoede, schulden en ondermijning

Twee stageplaatsen: Onderzoek discriminatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen periode 1945-1971 bij lokale en Rijksoverheid

Stagiair historisch onderzoek afstand en adoptie

Open sollicitatie

Is er geen passende vacature beschikbaar? Als je ervaring hebt met het doen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek op een voor het instituut relevant thema, kun je een open sollicitatie sturen naar HR manager Ruth Limpens via vacature@verwey-jonker.nl.

Wij zijn in het bijzonder geïnteresseerd in reacties van senior onderzoekers, die naast ruime onderzoekservaring beschikken over aantoonbare vaardigheden en succes in het verwerven van onderzoeksopdrachten of onderzoeksprogramma’s. Ook hebben onze senior onderzoekers een breed en relevant netwerk en ervaring met projectmanagement.

Stageplaatsen
Het instituut heeft regelmatig mogelijkheden voor stagiairs die een wo-opleiding volgen en in het kader van hun opleiding een stage willen lopen. Je kunt gericht solliciteren op een stageplaats (zie ‘vacatures’) of een open sollicitatie sturen.

Onze stagiairs ondersteunen bij de uitvoering van onderzoeksprojecten. Het gaat om werkzaamheden als het uitvoeren van een literatuurstudie, houden van interviews, verslagleggen van groepsinterviews en bijeenkomsten, data-analyse etc. Wij verwachten dat stagiairs minimaal drie maanden lang, twee dagen per week beschikbaar zijn. In overleg kan besloten worden of onderzoeksdata ook benut kunnen worden voor het schrijven van een thesis.

Als wij een stageverzoek ontvangen kijken we of we er een passende stagemogelijkheid is bij één of meerdere onderzoeksprojecten en proberen we een match te maken. Als dit niet lukt, wijzen we het verzoek af. Een afwijzing ligt meestal niet aan het profiel van de student, maar aan het ontbreken van een passende stageplaats binnen een onderzoeksproject.

Ben je geïnteresseerd in een stageplaats? Stuur dan je CV en motivatie naar HR manager Ruth Limpens via vacature@verwey-jonker.nl. Geef zo concreet mogelijk aan wat jouw interessegebieden zijn, welke periode je beschikbaar bent, en welke eisen je opleiding aan de stage stelt.