Medewerkers

Dr. Marjolijn Distelbrink

Functie: Senior onderzoeker
E-mail: MDistelbrink@verwey-jonker.nl
Expertise: wijkteams

Onderzoeksgroep: Jeugd, opvoeding en onderwijs

Dr. Marjolijn Distelbrink is sinds 2007 als senior onderzoeker verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. In deze functie heeft zij zich gespecialiseerd in onderzoek naar (de organisatie en uitvoering van) professionele ondersteuning van opvoeders bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Thema’s die zij in de afgelopen jaren onder meer onderzocht waren: alleenstaand moederschap, vaderschap en opvoeden na huiselijk geweld. Veel van haar onderzoek richt zich op diversiteitsgevoeligheid van voorzieningen en interventies en het versterken van de evidence van ‘bottom up’ opvoedprogramma’s ontwikkeld door migranten.

Sinds 2009 is Marjolijn betrokken bij ‘Kenniswerkplaats Tienplus’, de praktijkgerichte Academische Werkplaats Diversiteit in het jeugdbeleid van Amsterdam. Deze kenniswerkplaats richt zich op het verbeteren van opvoedsteun aan migrantenouders, in samenspraak met beleid, praktijk en opleidingen. Recent onderzocht Distelbrink voor de gemeente Amsterdam de nieuwe wijkteams in het jeugdveld waarmee is geëxperimenteerd in de aanloop naar 2015. In haar eerdere werk als senior onderzoeker bij de Nederlandse Gezinsraad (2004-2006) publiceerde ze onder meer over demografische ontwikkelingen in migrantengemeenschappen en over zienswijzen over opvoeding en taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Marjolijn Distelbrink is sociologisch econoom en studeerde in 1993 af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2000 promoveerde zij aan dezelfde universiteit op een onderzoek naar alleenstaand moederschap in Afro-Surinaamse gezinnen.

Publicaties

Extra publicaties

2015 Distelbrink M. & Pels, T. (2015). Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen: Een terugblik en verkenning (pp. 97-118), Den Haag: SCP.
2012 Distelbrink, M., & Pels, T. (2012). Pedagogische ondersteuning en de spilfunctie van het CJG: Uitdagingen voor gemeenten en professionals. Pedagogiek, 32(1), 67-81.
2012 Pels, T., & Distelbrink, M. (2012). Vaderschap in de literatuur. In T. Pels, S. Ketner, & P. Naber (red)., Een vader is meer dan 100 meesters: Versterken van vaderschap in Amsterdam (Kenniswerkplaats Tienplus) (pp. 23-24). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

2012 Winkelman, C., Distelbrink, M., & Ketner, S. (2012). ´Nee mama, positief opvoeden!´: Migrantenouders en beroepskrachten over Triple P. In H. Sarneel (Red.), Interculturele jeugd- en hulpverlening: Een cultureel venster op de hulpverlening aan migrantenjongeren en hun gezinnen (pp. 155-161). Delft: Eburon.
2011 Distelbrink, M., & Ketner, S. (2011). Vaderschap is geen playstation: Vaderschap versterken bij Afro-Caribische mannen. Pedagogiek, 31(1), 53-67.
2011 Pels, T., Distelbrink, M., Tan, S., & Lünnemann, K. (2011). Deel II: De moeders. In T. Pels, K. Lünnemann, & M. Steketee (red.), Opvoeden na partnergeweld: ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst (pp. 39-125). Assen: Van Gorcum.
2010 Distelbrink, M. & Berg, M. van den. (2010). Meer onderzoek nodig naar socialisatie migrantenjeugd en toegankelijkheid voorzieningen. Jeugd en Co Kennis, 2010 (3), 52-54.
2010 Distelbrink, M., Roeleveld, W., & Steketee, M. (2010). Kinderen over opvoeding en opvoeders. MO/Samenlevingsopbouw, 29, 23-25.
2009 Distelbrink, M. (met medewerking van Essayah, O., & Tan, S.) (2009). Ondersteuning van opvoeders in Amsterdam-Noord, Slotervaart en Zuidoost: Beleid, praktijk en migrantenorganisaties: Inventarisatie voor Kenniswerkplaats Tienplus. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
2009 Distelbrink, M., Meeuwesen, L., & Pels, T. (2009). Communicatie over opvoedingsdoelen in Marokkaanse en Nederlandse gezinnen: Verslag van een preliminair onderzoek. Kind en adolescent, 30(1), 36-51.
2008 Distelbrink, M., & Pels, T. (2008). Deel IVa: Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van Antillianen (Aanvulling op Cahier 2008-4). In D. Brons, N. Hilhorst, & F. Willemse (red.), WODC Cahier 2008-4 (supplement): Het kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren (pp. 3-22). Den Haag: Ministerie van Justitie / WODC (Digitale versie op: http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/specifieke-kennis-antilliaanse-criminele-jongeren.aspx).
2008 Distelbrink, M. & Gruijter, M. de (2008). Zelfredzaamheid van oudere migrantenvrouwen. Geron, Tijdschrift over ouder worden & maatschappij, 10(2), 28-30.
2008 Braam, H., & Distelbrink, M. (2008). ;-} W8 Hb j ff? Jongeren bereiken via MSN. SoZio, Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, 13, (84), 38-41.
2007 Boonstra, N., Distelbrink, M., Gruijter, M. de, & Pels, T. (2007). Allochtone vrouwen willen meer meedoen: Wijkvoorzieningen moeten beter aansluiten. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken TSS, 61(7/8), 8-11.
2006 Distelbrink, M., Geense, P. & Pels, T. (2006). Divers vaderschap in moederland. Migrantenstudies 22(4), 243-263.
2006 Distelbrink, M. (2006). Caribbean: Child rearing in Creole-Surinamese families. Dekovic, M., Pels, T. & Model, S. (eds.) Childrearing in six ethnic families in the Netherlands. Ceredigion: Mellen Press.
2006 Distelbrink, M. & Hooghiemstra, E. (2006). Demografie. Keuzenkamp, S. en Merens, A. (red.). Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden (pp. 18-38). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
2006 Distelbrink, M. & De Jongh, W. (2006). Ouders en scheiding:// Juridische aspecten van scheiding en stiefouderschap//. Wijzer voor ouders. Den Haag: Nederlandse Gezinsraad.
2006 Pels, T., Distelbrink, M., & Geense, P. (2006). Fatherhood in the migration context: The division of family tasks as perceived by Chinese, Creole-Surinamese and Moroccan fathers in the Netherlands. Paper presented at the 18th IACCP Congress, Spetses/Greece 11-15 july 2006.
2006 Pool, M., Distelbrink, M. & Lucassen, N. (2006). Ouders aan het woord: Hoe gezinsvriendelijk is Rotterdam? Den Haag: Nederlandse Gezinsraad.
2005 Distelbrink, M. & Hooghiemstra, E. (2005). Signalement 3a. Allochtone gezinnen: Feiten en cijfers. Den Haag: Nederlandse Gezinsraad.
2005 Distelbrink, M. (2005). 'Creools-Surinaamse vaders: Vaderen in en buiten het gezin'. Distelbrink, M., Geense, P. & Pels, T. (red.). (2005) Diversiteit in vaderschap. Chinese, Creools-Surinaamse en Marokkaanse vaders in Nederland(pp. 123-210). Assen: Van Gorcum.
2005 Distelbrink, M. & Loozen, S. (2005). Jonge Turken en Marokkanen over gezin en taakverdeling: Bevolkingstrends. Voorburg/Heerlen: CBS.
2005 Distelbrink, M., Lucassen, N. & Hooghiemstra, E. (2005). Gezin Anno Nu. Den Haag: RMO.
2005 Graaf, de, A. & Distelbrink, M. (2005). De demografische levensloop van jonge Turken en Marokkanen: Enquêteonderzoek onder allochtonen. Voorburg/Heerlen: CBS.
2005 Hooghiemstra, E. & Distelbrink, M. (2005). Kinderen krijgen in de moderne levensloop. Tijd van leven, tijd van zorgen: Essays over leeftijd, levensloop, gezondheid en zorg. Utrecht: Expertisecentrum LEEFtijd.