Ouders met een migratieachtergrond ondersteunen bij specifieke opvoedvraagstukken

Infosheet voor gemeenten
PublicatiesGepubliceerd op: 01-02-24
Gemeenten en organisaties met een pedagogische rol hebben de taak ouders te ondersteunen bij opvoedvragen. Ouders met een migratieachtergrond hebben te maken met extra uitdagingen. Daarbij worden ze onvoldoende ondersteund. In deze infosheet zet KIS op een rij om welke opvoedvragen het gaat, en hoe gemeenten daarop kunnen inspelen.

Ouders met een migratieachtergrond hebben deels dezelfde vragen als alle ouders: bijvoorbeeld rond gehoorzamen, eten, zindelijkheid, social media en gamen of de puberteit. Maar daarnaast hebben zij eigen vragen die te maken hebben met hun migratieachtergrond en minderheidspositie in Nederland. Het gaat dan bijvoorbeeld om de religieuze opvoeding, normen en waarden die niet overeenkomen met die in de Nederlandse opvoedomgeving, of om het ondersteunen en begeleiden van kinderen bij ervaren uitsluiting, zoals discriminatie of andere vormen van negatieve bejegening. Het ondersteunen van ouders bij dit soort thema’s wordt steeds belangrijker. De negatieve beeldvorming neemt de laatste jaren toe; jonge in Nederland opgegroeide ouders ervaren een grotere kloof met de omgeving dan in hun jeugd. Gemeentes of hulporganisaties kunnen vaak een bepaalde handelingsverlegenheid ervaren bij dit soort vraagstukken.

De aanbevelingen in deze infosheet helpen gemeenten in het ondersteunen van ouders met een migratieachtergrond. Daarnaast geven we tips voor methodieken, handreikingen en literatuur waar gemeenten zelf verder mee aan de slag kunnen.

Teambijeenkomst waardenopvoeding in diversiteit

In de infosheet verwijzen we onder andere naar een door KIS ontwikkelde teambijeenkomst voor professionals met filmpjes en inspirerende werkvormen. Deze is bedoeld om beroepskrachten die werken met ouders in wijk- en jeugdteams (of CJG’s) inzicht te geven in de opvoeddilemma’s waar ouders met een migratieachtergrond tegenaan lopen en in hun eigen referentiekaders, zodat zij hen beter kunnen ondersteunen. De teambijeenkomst bestaat al langer maar is helemaal geupdate en aangevuld.

ISBN 978-94-6409-249-3
10 pag.
2023

Download via www.kis.nl

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: