Medewerkers

Mariam Badou, MSc

Functie: Junior onderzoeker
Email: mbadou@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Maatschappelijke participatie

Onderzoeksthema's: Diversiteit, Participatie

Mariam Badou, Msc is sinds september 2017 werkzaam als junior onderzoeker bij het Verwey-Jonker instituut. Zij doet onderzoek op het gebied van maatschappelijke participatie, gezondheid en diversiteit. Eerder voerde zij bijvoorbeeld onderzoeken uit naar vraagstukken op het gebied van sociale uitsluiting en gezondheid, integrale geboortezorg, patiƫnt empowerment, integraal beleid in het sociaal domein en burgerparticipatie. Mariam rondde in 2015 haar bachelor gezondheidswetenschappen af aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens haar master Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life sciences specialiseerde zij zich in beleidsanalyse met betrekking tot zorggerelateerde en sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Publicaties

Extra publicaties

2018 - van Bergen, A. P., Wolf, J. R., Badou, M., de Wilde-Schutten, K., IJzelenberg, W., Schreurs, H., ... & van Hemert, A. M. (2018, 06 august). The association between social exclusion or inclusion and health in EU and OECD countries: a systematic review. European journal of public health, 29(3), 575-582. Te raadplegen op https://academic.oup.com/eurpub/article/29/3/575/5066808