Medewerkers

Jolanda Asmoredjo, MSc

Functie: Onderzoeker
E-mail: jasmoredjo@verwey-jonker.nl

Onderzoeksgroep: Maatschappelijke participatie
Expertise: kwetsbare groepen, cliëntervaringen

Jolanda Asmoredjo, MSc werkt sinds oktober 2018 als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Ze is sociaal-wetenschapper, met expertise op het gebied van kwetsbare groepen, zoals mensen in de maatschappelijke en vrouwenopvang, mensen met een migratieachtergrond, patiënten en ouderen. Binnen het Verwey-Jonker Instituut deed zij onder andere onderzoek naar lage taalvaardigheid, en is zij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten rond statushouders.

Jolanda studeerde internationale ontwikkelingsgeografie (Master ‘International Development Studies’, 2006, cum laude) en sociologie (Research Master ‘Sociology and Social Research, 2008, cum laude) aan de Universiteit Utrecht. Tussen 2008 en 2013 werkte zij eerst als junior onderzoeker bij het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het UMC St Radboud in Nijmegen en daarna bij het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Hier heeft ze onder andere onderzoek gedaan naar cliëntervaringen met maatschappelijke opvang en de (gezondheids)zorg. Vanaf 2013 werkt zij aan een promotieonderzoek naar veranderprocessen door uitwisseling tussen zorgorganisaties.

Publicaties

Extra publicaties

2016 - Asmoredjo, J., Beijersbergen, M., Wolf, J. (2016). Client Experiences with Shelter and Community Care Services in the Netherlands: Quality of Services for Homeless People, Homeless Youth, and Abused Women. Research on Social Work Practice, 27(7): 779-788.
2015 - Beijersbergen, M., Asmoredjo, J., Christians, M., Wolf, J. (2015). Psychometric properties of the consumer quality index to assess shelter and community care services. European Journal of Public Health, 25(3). DOI: 10.1093/eurpub/cku195.
2013 - Asmoredjo, J., Sixma, H., Plass, A.M., Rademakers, J., van Bokhoven, R., Wassie, N., Nederkoorn, A. (2013). Culturele validatie van vier CQI meetinstrumenten: Deel 1, Groepsgesprekken en cognitieve interviews. Utrecht: NIVEL.
2013 - Triemstra, M., Asmoredjo, J. (2013). CQ-index stomazorg: kwaliteit van de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen vanuit het perspectief van patiënten. Utrecht: NIVEL.
2012 - Asmoredjo, J., Devillé, W. (2012). Evaluatie website Huisarts-Migrant 2012. Utrecht: NIVEL.
2012 - Asmoredjo, J., de Boer, D., Delnoij, D. (2012). Verantwoording aanpassing vragenlijsten en indicatoren Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T). Utrecht: Centrum Klantervaring Zorg.
2010 - Asmoredjo, J., Beijersbergen, M., Wolf, J. (2010). Psychometric qualities of a Consumer Quality Index assessing clients’ experiences with services for homeless people, homeless youth and battered women [abstract]. European Journal of Public Health, 20(1):37.
2010 - Beijersbergen, M., Christians, M., Asmoredjo, J., Wolf, J. (2010). De CQ-index voor de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en zwerfjongerenopvang: Ontwikkeling van een meetinstrument voor cliëntervaringen met de opvang. Nijmegen: UMC St Radboud, Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg.
2010 - Brilleslijper-Kater, S., Beijersbergen, M., Asmoredjo, J., Jansen, C., Wolf, J. (2010). Meer dan bed, bad, broodje Pindakaas: Profiel gezondheid, welzijn en begeleiding van kinderen in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. Amsterdam: SWP.