Aandacht voor vrouwen in de inburgering

Handreiking voor gemeenten voor de begeleiding van vrouwelijke statushouders en gezinsmigranten
PublicatiesGepubliceerd op: 03-06-21
Deze handreiking geeft aanknopingspunten aan gemeenten die bezig zijn met de inburgering van vrouwelijke statushouders en gezinsmigranten. Het is bedoeld om gemeenten te inspireren en uit te dagen om deze groep kansen te geven om op eigen kracht of via werk mee te doen in de maatschappij.

De handreiking is gebaseerd op het evaluatieonderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut heeft uitgevoerd in zes pilots gericht op het verstevigen van de positie van vrouwelijke statushouders en gezinsmigranten. Deze pilots hoorden bij het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering, waarmee het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeenten ondersteunt bij de voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering.

Zie ook het bijbehorende evaluatieonderzoek: Evaluatie Pilots Veranderopgave Inburgering. Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. Eindrapportage.

 

 

Onderzoekers

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: