Ik houd ervan om door onderzoek bij te dragen aan het verbeteren van de situatie van de meest kwetsbare mensen. Onderzoek vanuit het perspectief van alle betrokkenen levert inzicht en mogelijkheden op voor verbetering van beleid, begeleiding en ondersteuning

Jolanda Asmoredjo
Binnen het Verwey-Jonker Instituut ben ik betrokken bij onderzoek naar participatie en inburgering van nieuwkomers, en naar ondersteuning van mensen die met huiselijk en/of seksueel geweld te maken hebben (gehad).

Voor mijn proefschrift deed ik onderzoek naar veranderprocessen door internationale uitwisseling tussen zorgorganisaties. Door het stimuleren van reflectie op de eigen situatie kregen zorgprofessionals een betere kennis van de eigen uitvoeringspraktijk en hun rol daarin. Dit vormt een belangrijk startpunt voor het zien en creëren van verbetermogelijkheden in de eigen context, wat uiteindelijk de cliënt ten goede komt. Onderzoek naar de situatie en ondersteuning van kwetsbare mensen biedt uitvoerders en beleidsmakers een zelfde soort aanknopingspunt om te leren en te ontwikkelen.

Ik word enthousiast van onderzoek met behulp van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methodes. Op die manier krijg je een goed beeld van hoe het met een bepaalde groep mensen gaat, maar kom je ook meer te weten over de verhalen achter de cijfers, krijgen mensen een stem, en kun je betere conclusies trekken.

Je kunt bij mij terecht voor alle vormen van onderzoek naar diversiteit en mensen in kwetsbare posities.

Dr. Jolanda Asmoredjo

Onderzoeker

Externe publicaties

2016 – Asmoredjo, J., Beijersbergen, M., Wolf, J. (2016). Client Experiences with Shelter and Community Care Services in the Netherlands: Quality of Services for Homeless People, Homeless Youth, and Abused Women. Research on Social Work Practice, 27(7): 779-788.
2015 – Beijersbergen, M., Asmoredjo, J., Christians, M., Wolf, J. (2015). Psychometric properties of the consumer quality index to assess shelter and community care services. European Journal of Public Health, 25(3). DOI: 10.1093/eurpub/cku195.
2013 – Asmoredjo, J., Sixma, H., Plass, A.M., Rademakers, J., van Bokhoven, R., Wassie, N., Nederkoorn, A. (2013). Culturele validatie van vier CQI meetinstrumenten: Deel 1, Groepsgesprekken en cognitieve interviews. Utrecht: NIVEL.
2013 – Triemstra, M., Asmoredjo, J. (2013). CQ-index stomazorg: kwaliteit van de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen vanuit het perspectief van patiënten. Utrecht: NIVEL.
2012 РAsmoredjo, J., Devill̩, W. (2012). Evaluatie website Huisarts-Migrant 2012. Utrecht: NIVEL.
2012 – Asmoredjo, J., de Boer, D., Delnoij, D. (2012). Verantwoording aanpassing vragenlijsten en indicatoren Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T). Utrecht: Centrum Klantervaring Zorg.
2010 – Asmoredjo, J., Beijersbergen, M., Wolf, J. (2010). Psychometric qualities of a Consumer Quality Index assessing clients’ experiences with services for homeless people, homeless youth and battered women [abstract]. European Journal of Public Health, 20(1):37.
2010 – Beijersbergen, M., Christians, M., Asmoredjo, J., Wolf, J. (2010). De CQ-index voor de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en zwerfjongerenopvang: Ontwikkeling van een meetinstrument voor cliëntervaringen met de opvang. Nijmegen: UMC St Radboud, Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg.
2010 – Brilleslijper-Kater, S., Beijersbergen, M., Asmoredjo, J., Jansen, C., Wolf, J. (2010). Meer dan bed, bad, broodje Pindakaas: Profiel gezondheid, welzijn en begeleiding van kinderen in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. Amsterdam: SWP.