Medewerkers

Inge Razenberg, MSc

Functie: Onderzoeker
E-mail: irazenberg@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Maatschappelijke participatie

Onderzoeksthema's: Diversiteit, Participatie

Inge Razenberg, MSc werkt sinds begin 2015 bij het Verwey-Jonker Instituut. Naast haar werkzaamheden binnen het instituut voert zij voor Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzoek uit naar nieuwe migratie (EU-migranten en vluchtelingen). Voorheen werkte Inge bij Labyrinth Onderzoek & Advies. Daar was zij onder andere betrokken bij onderzoek naar huisvesting van vluchtelingen, huwelijksmigratie, ongedocumenteerde migranten, voorscholen, leerwerktrajecten en het werken met informele netwerken in de jeugdzorg. Ze studeerde Sociologie aan de Universiteit Utrecht en volgde een master Urban Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties

Extra publicaties

  • 2019 Razenberg, I. & Gruijter, M. de (2019). Naar een integrale benadering van inburgering en participatie In: Sociaal Bestek, Uitgave 4 2019, september 2019.
  • 2019 Gruijter, M., de & Razenberg, I. (2019). Work first, vrouwen later? Arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. In: Beleid en Maatschappij, 2019 (46), pp. 7-22.
  • 2018 Razenberg, I., & Gruijter, M. de (2018). Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen. In: Dagevos, J., Odé, A., Beckers, P., & Vries, K. de (red). Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland. Over opvang, integratie en beleid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • 2016 - Razenberg, I. (2016) 9 tips om migranten bij burgerinitiatieven te betrekken. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 28 september 2016 (online)
  • 2015 - Razenberg, I. (2015). EU-migranten: tijdelijk of permanent. Sociologie Magazine, 2015 (4).
  • 2015 - Razenberg, I. (2015). Wetenschap als substituut voor God. Sociologie Magazine, 2016 (1).