Rapportage Monitor Convenant Pantar

PublicatiesGepubliceerd op: 09-01-23
Deze eerste evaluatie van het convenant en de bijbehorende Meerjarenstrategie (MJS) 2021-2024 tussen stichting Pantar en de gemeente Amsterdam is uitgevoerd door Verwey-Jonker Instituut.

Deze monitor geeft de tussenstand van de samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en Pantar, de (financiële) procesafspraken die zij hebben gemaakt en de voortgang van Pantar met betrekking tot maatschappelijke en financiële prestaties. Ook levert de monitor richtinggevende sturingsinformatie op voor de rest van de looptijd van de MJS 2021-2024, om waar nodig de komende jaren in beleid en uitvoering te kunnen bij sturen.

In deze concept-rapportage/monitor schetsen we de meest opvallende bevindingen en geven we de tussenstand van de samenwerking, de (financiële) procesafspraken en de voortgang van Pantar met betrekking tot maatschappelijke en financiële prestaties, en de ontwikkeling van Pantar naar sociale/ maatschappelijke firma. We beschrijven wat goed gaat en formuleren aanbevelingen met betrekking tot gesignaleerde knelpunten.

Onderzoekers

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  • Overig
Deel deze publicatie op: