Evaluatieonderzoek Pilot Regioplaatsing Hart van Brabant

PublicatiesGepubliceerd op: 30-01-23
Een van de doelen van de nieuwe Wet Inburgering is het zo snel mogelijk plaatsen van vergunninghouders en (kansrijke) asielzoekers in de buurt van gemeenten waar zij gehuisvest zullen worden. Doordat vergunningshouders in dezelfde regio worden opgevangen en geplaatst, kunnen zij vanuit de opvanglocaties al een start maken met integratie en participatie. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de pilot Regioplaatsing Hart van Brabant, waarin deze manier van plaatsen wordt uitgevoerd.

Het COA en de gemeenten van de regio Hart van Brabant voerden van januari 2020 tot december 2022 gezamenlijk deze pilot uit. Binnen de pilot worden vergunninghouders opgevangen in een azc waar asielzoekers met een kansrijke aanvraag en vergunninghouders een start kunnen maken met integratie, dichtbij de gemeente van uiteindelijke huisvesting. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in welke mate en op welke manier de drie doelstellingen van de pilot Regioplaatsing zijn bereikt.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: