Inge Razenberg, MSc

Externe publicaties

  • 2019 Razenberg, I. & Gruijter, M. de (2019). Naar een integrale benadering van inburgering en participatie In: Sociaal Bestek, Uitgave 4 2019, september 2019.
  • 2019 Gruijter, M., de & Razenberg, I. (2019). Work first, vrouwen later? Arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. In: Beleid en Maatschappij, 2019 (46), pp. 7-22.
  • 2018 Razenberg, I., & Gruijter, M. de (2018). Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen. In: Dagevos, J., Odé, A., Beckers, P., & Vries, K. de (red). Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland. Over opvang, integratie en beleid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • 2016 – Razenberg, I. (2016) 9 tips om migranten bij burgerinitiatieven te betrekken. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 28 september 2016 (online)
  • 2015 – Razenberg, I. (2015). EU-migranten: tijdelijk of permanent. Sociologie Magazine, 2015 (4).
  • 2015 – Razenberg, I. (2015). Wetenschap als substituut voor God. Sociologie Magazine, 2016 (1).