Jonge vluchtelingen veerkrachtig

Evaluatie van een preventieve ggz-interventie voor amv’s
PublicatiesGepubliceerd op: 01-05-23
Minderjarige vluchtelingen (amv’s) die alleen naar Nederland zijn gekomen, kampen door de vaak traumatische ervaringen in het verleden met psychosociale gezondheidsklachten. Hierdoor kunnen zij soms niet goed meekomen op school en andere levensgebieden. Professionals hebben niet altijd voldoende handvatten of tijd om deze negatieve spiraal te (helpen) doorbreken. In antwoord hierop heeft het Centrum voor Interculturele GGZ van GGnet een training ontwikkeld voor het verbeteren van het algeheel psychisch welbevinden van deze doelgroep. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde deze interventie.

De belangrijkste conclusie uit de evaluatie is dat de interventie het algeheel psychisch welbevinden van de deelnemers significant verbetert. Deelnemers krijgen handvatten om (beter) met hun problemen om te gaan, en worden op verschillende levensdomeinen geholpen. De inzet van sleutelpersonen motiveert jongeren, en de training verlaagt voor deelnemers de drempel om met elkaar over hun problemen te praten en hulp te vragen.

In dit onderzoek geven wij verder de belangrijkste werkzame elementen uit de interventie weer, benoemen wij welke aandachtspunten er nog zijn, en doen wij aanbevelingen voor het verder uitrollen van deze interventie.

Onderzoekers

  • Inge Razenberg

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: