Medewerkers

Drs. Hans Bellaart

Functie: Coördinator Portaal Kennisplatform Integratie en Samenleving
E-mail: hbellaart@verwey-jonker.nl

Onderzoeksgroep: Jeugd, opvoeding en onderwijs

Drs. Hans Bellaart is in januari 2015 in dienst gekomen bij het Verwey-Jonker Instituut en houdt zich voornamelijk bezig met de coördinatie van de portaalfunctie van Kennisplatform Integratie & Samenleving (zie www.kis.nl). Daarnaast doet hij onderzoek naar diversiteitvraagstukken rond jeugdbeleid, jeugdhulp, opvoeding en diversiteit in organisaties. Hans studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en werkte enige jaren als orthopedagoog/staffunctionaris in de residentiële en semi-residentiële jeugdhulpverlening. Daarna was hij directeur van de Stichting Boddaertcentra Lelystad en was vervolgens als beleidsmedeweker werkzaam bij het Nederlands Centrum Buitenlanders. Tot zijn aanstelling bij het Verwey-Jonker Instituut werkte Hans als senior beleidsmedewerker en projectleider jeugdbeleid bij FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Naast zijn werk binnen het instituut is hij eigenaar van bureau Tamam, Training & Advies.

Publicaties

Extra publicaties

 • 2016 Bellaart, Hans. I-psy: Maatwerk in een interculturele context. Den Haag. I-psy.
 • 2016 Bellaart, Hans. Hoe vergroot je als medewerker het urgentiebesef in je organisatie? In: S. Jalhay, M. Ceuterick & P. Degelin – red. (2016). Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie. Brussel. Uitgeverij Politeia nv.
 • 2014 Bellaart, Hans. Diversiteit in transitie. Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg. FORUM, Utrecht.
 • 2014 Bellaart, H., E. Gerritsma en R. Ramsaran. Opvoedingsondersteuning voor migranten uit Midden- en Oost-Europa. Praktische adviezen voor gemeenten en instellingen. Utrecht: FORUM.
 • 2014 Leeuwen, M. van en H. Bellaart ‘Wat gaat er goed in jullie gezin’? Transformatie van het maatschappelijk domein in de praktijk. Utrecht/Zaandam. Pharos/GGD Zaanstreek-Waterland.
 • 2013 Bellaart, Hans. Opvoeden doen we samen. Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken. FORUM. Utrecht.
 • 2013 Bellaart, Hans. Jongeren weer op de rails. Verminderen van recidive bij ontspoorde migrantenjongeren. FORUM. Utrecht.
 • 2013 Bellaart, Hans en Abdullah Pehlivan. De zin en onzin van specifiek jeugdbeleid. In: Joanne van der Leun, Laura Coello-Eertink, Jaco Dagevos, Chris Huinder, Arend Odé (red.) Het minderhedenbeleid voorbij. Amsterdam University Press.
 • 2012 Bellaart, Hans. Overbruggen van cultuurverschillen in opvoeding. In Poel, Y. te, Geraci, D., Termaat, P., van Driel, J. Interculturele diagnostiek bij kinderen en jongeren. NIP/NVO.
 • 2012 Bellaart, Hans en Abdullah Pehlivan Met één hand kun je niet klappen. FORUM, Utrecht.
 • 2011 Bellaart, Hans en Abdullah Pehlivan. Diversiteitsaudit Jeugdzorg Provincie Utrecht 2009 – 2011. Utrecht: FORUM/Provincie Utrecht/Utrechtse Jeugd Centraal.
 • 2008 Bellaart, Hans en Jamal Chrifi, Kleurrijke inrichting. Project interculturalisatie justitiële jeugdinrichtingen. FORUM, Utrecht.
 • 2004 Bellaart, Hans Verlangen naar de zee. Begeleiden van het interculturalisatieproces in GGZ-instellingen. Sectorfonds Zorg, Utrecht.
 • 2004 Bellaart, Hans Jeugdzorg en allochtone cliënten. In: M. Reuling (eindredactie). Handboek Jeugdzorg, deel D.4, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem.
 • 2003 Bellaart, Hans en Fadua Azrar Jeugdzorg zonder drempels, Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten, FORUM, Utrecht.
 • 2003 Bellaart, H.B., Interculturalisatie van de jeugdgezondheidszorg. In: Handboek Jeugdgezondheidszorg, VII 5.1, Reed Elsevier, Den Haag.
 • 2003 Bellaart, Hans. Interkulturelle Ausrichtung der Verwaltung in den Niederlanden – beispiel Jugendhilfe. In: Interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Zuwanderungsland Deutschland in der Praxis. Documentation einer Fachkonferenz 23./24. Mai 2002, Friedrich Evert-Stiftung, Berlin, 2003.
 • 2002 Bellaart, H., Bekkum, D., Bernet, T. en L. van den Broek. Werken met verschillen. FORUM, Utrecht.
 • 2001 Bellaart, Hans, Matrix Interculturalisatie. Voor begeleiding van het interculturalisatieproces. FORUM, Utrecht.
 • 1998 Bellaart, Hans en Joan Ferrier (red.) Interculturalisatie : themanummer Nederlands tijdschrift voor jeugdzorg. In: Nederlands tijdschrift voor jeugdzorg; jaargang 2: nr 1, p. 22-49, feb. 1998.
 • 1998 Bellaart, Hans, Interculturalisatie als proces. In: Rohina Raghoebier en Ton van Dillen, Intercultureel Management in de zorg voor gehandicapten. Schakels/SDG, Utrecht.
 • 1997 Bellaart, H.B., Transculturele Toegang tot de Jeugdzorg; commentaar op het advies van de Projectgroep Toegang. ISBN 9050505228, [VWS], NIZW, Utrecht.
 • 1996 Jens, E. en Bellaart, H.B., Jeugdgezondheidszorg. In: Haveman, H.B. en P. Uniken Venema (red.), Migranten en Gezondheidszorg, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, Pag. 104-117.