Samen naar een cultuursensitieve thuiszorg

Het versterken van de samenwerking tussen cultuurspecifieke thuiszorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren
PublicatiesGepubliceerd op: 29-03-23
Steeds meer ouderen met een migratieachtergrond gebruiken thuiszorg. Voor hen is het prettig als de zorg goed aansluit bij hun behoeften en als de professionals cultuursensitief kunnen werken. Via de portaalfunctie ontving KIS de vraag hoe de samenwerking tussen cultuurspecifieke thuiszorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren versterkt kan worden om de thuiszorg als geheel cultuursensitiever te maken.

In deze kleinschalige verkenning werd duidelijk dat de kennis van specifieke aanbieders beter benut kan worden. Alle partijen hebben baat bij meer uitwisseling. Cultuursensitieve thuiszorg sluit niet alleen beter aan bij cliënten met een migratieachtergrond, het maakt de zorg ook effectiever en efficiënter. In deze publicatie vind je een toelichting en enkele aanbevelingen.

ISBN 978-94-6409-223-3
10 pag.
2023

Download via kis.nl

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: