Quickscan diversiteitsensitieve begeleiding naar werk

PublicatiesGepubliceerd op: 23-11-23
Het begeleiden van mensen met een migratieachtergrond naar werk vergt een diversiteitsensitieve aanpak. Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde in opdracht van SZW een quickscan waarmee je snel inzicht kan krijgen in hoe diversiteitsensitief de begeleiding naar werk binnen je gemeente is.

De QuickScan is te vinden op www.quickscandiversiteit.nl. Het is een eenvoudig te gebruiken zelfscan waarmee gemeenten en uitvoeringsorganisaties snel een beeld kunnen krijgen van de stand van zaken rond diversiteitsensitief werken. Ook wordt duidelijk welke verbetermogelijkheden er zijn om op termijn de uitstroom naar werk of participatie van deze doelgroepen te vergroten. Aan de hand van de uitkomsten ga je met elkaar in gesprek over wat een diversiteitsensitieve begeleiding betekent voor jouw gemeente.

In dit rapport beschrijven we wat de Quickscan is en hoe de Quickscan is ontwikkeld.

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  Meer over dit thema
 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: