Waarde creëren met kwalitatief onderzoek, omdat cijfers nooit het hele verhaal vertellen

Micky Out
Als junior onderzoeker ben ik betrokken bij verschillende projecten met variërende thema’s, maar ik houd mij vooral bezig met kwalitatief onderzoek op het gebied van maatschappelijke participatie en diversiteit. Als antropoloog ga ik daarbij graag de diepte in, probeer ik verbanden te leggen en het grotere plaatje te ontdekken.

Ik kreeg veel energie van ons onderzoek ‘Werk voor iedereen: baancreatie voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Hierin hebben wij laten zien dat het zeker mogelijk is om te ondernemen met een personeelsbestand dat voor een klein of een groot deel bestaat uit mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Focus op wat wel kan

Dit onderzoek heeft ook geleid tot een inspirerende brochure waarin een aantal enthousiaste ondernemers hun verhaal delen. De focus lag vooral op wat er wél kan, niet op wat er niet kan. Deze mindset hanteer ik ook bij andere onderzoeken met kwetsbare groepen. Het contact met respondenten is daarbij erg waardevol en leerzaam.

Neem met mij contact op over arbeidsmarkt- of diversiteitsvraagstukken!

Micky Out, MSc

Onderzoeker

Externe publicaties